Datum: 29. 1. 2019

Čas: 19h30

Místo konání: Klub M4, Mostecká 4, Praha 1 - Malá Strana, rezervace: kriz.lifkova@seznam.cz

O Francii vážně i lehkovážně:
Pojďme se projít s panem Prévertem po Paříži, hledat lanýže s Lenkou
Horňákovou-Civade, povídat si o novoročních předsevzetích s Peterem
Maylem, poznat pařížské trampoty Tani Kuchenberg, vydat se s Karlou
Krátkou za van Goghem, pochutnat si na teplém kozím sýru se Stephanem
Clarkem…  a nakonec si díky Martě Jelínkové-Tenorové zaskotačit na svátku
drštěk v provensálském kostele.