Upravené verze všech uvedených koncertů.
Kromě koncertní činnosti působí Eva Kriz-Lifková již řadu let jako hudební pedagožka v oblasti výuky zpěvu, hudební teorie i dějin hudby (CMR Montry ve Francii, Státní konzervatoř v Praze – hudebně dramatické oddělení, Francouzské lyceum v Praze). Díky svým bohatým pedagogickým zkušenostem, důvěrné znalosti francouzské hudební kultury a francouzského jazyka a v neposlední řadě díky nadšení ke své profesi a lásce k mladým lidem, mají její výchovné koncerty v oblasti francouzského šansonu velký úspěch u studentů především gymnázií a jiných středních škol. Délka všech výše uvedených pořadů je pro výchovné koncerty upravena na 50 minut, honoráře obou umělců jsou přiměřené vzhledem k možnostem škol.